Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong năm học mới 2018-2019

02.11.20181177 đã xem
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 với 9 nhóm nhiệm vụ và 5 giải pháp.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 2919/CT-BGDDT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành giáo dục.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Bộ trưởng chỉ thị toàn ngành giáo dục ưu tiên tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm học 2018 - 2019 với 9 nhóm nhiệm vụ và 5 giải pháp.

Một trong 9 nhiệm vụ quan trọng đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc hoàn thiện cơ sở dữ liệu của ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành.

Các cơ sở giáo dục trên cả nước cần triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý trong các cơ sở GD-ĐT, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc); triển khai giải pháp tuyển sinh trực tuyến với các lớp đầu cấp học.

Xây dựng và đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào hệ tri thức Việt số hóa quốc gia.

Tiếp tục phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning và đóng góp vào kho bài giảng e-learning trực tuyến toàn ngành; triển khai các giải pháp học tập kết hợp và học trực tuyến trong giáo dục đại học; triển khai mô hình giáo dục điện tử, lớp học thông minh ở những nơi có điều kiện; khuyến khích các cơ sở giáo dục sử dụng các phần mềm trong dạy học.

Tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin trong giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0...

Tin tức khác