Lịch học năm 2 lớp ĐH liên học ngành GDMN trường ĐHSP Hà Nội

02.11.20181196 đã xem
Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại TP Đà Lạt thông báo đến học viên lớp Đại học liên thông ngành GDMN trường ĐH Sư phạm Hà Nội lịch học năm 2 như sau

Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại TP Đà Lạt thông báo đến học viên lớp Đại học liên thông ngành GDMN trường ĐH Sư phạm Hà Nội lịch học năm 2 như sau:
 

Stt Môn học  Tiết thời gian Người phụ trách
1 PPNCKH 30 30/5 – 1/6 Đỗ Thị Minh Liên
2 ÂNCB 60 2-7/6 Lê Thu Trang
3 PP âm nhạc 45 8-11/6 Lê Thu Trang
4 Tiếng Việt 60 12-17/6 Lã Thị Bắc Lý
5 PPGDTC 60 19-24/6 Đặng Hồng Phương
6 VSTE 60 25-30/6 Hoàng Thị Phương
7 PPMTXQ 60 1-6/7 Hoàng Thị Phương
8 VHTE 60 7-12/7 Lã Thị Bắc Lý
9 CĐ VHTE 30 13-15/7 Lã Thị Bắc Lý
10 PP văn 60 16-21/7 Đinh Thanh Tuyến
11 PP toán 60 22-27/7 Đỗ Thị Minh Liên
12 CĐ toán 30 27-29/7 Đỗ Thị Minh Liên
13 TLHTE2 45 30/7- 3/8 Nguyễn Thị Như Mai
14 CĐ tâm lý 30 4-6/8 Nguyễn Thị Như Mai

Hà Nội, ngày 5  tháng 5 năm 2017
Trưởng Khoa
PSG.TS Lã Thị Bắc Lý

Tin tức khác