Lịch thi kết thúc học phần lớp GDMN liên thông Đại học

02.11.20181262 đã xem
Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại Tp Đà Lạt thông báo đến sinh viên lớp GDMN Liên thông Đại học SP Hà Nội lịch thi hết học phần như sau:

Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại Tp Đà Lạt thông báo đến sinh viên lớp GDMN Liên thông Đại học SP Hà Nội lịch thi hết học phần như sau:

Lịch thi lớp K1 - GDMN

Ngày thi Môn thi  
  Sáng Chiều
07/8/2017 PP Âm nhạc
PPGD Thể chất
PP Môi trường xung quanh
Văn học trẻ em
08/8/2017 Vệ sinh trẻ em
Tiếng Việt
PP Nghiên cứu khoa học
Âm nhạc cơ bản
09/8/2017 PP Văn
PP Toán
Tâm lý học TE2
CĐ Văn học trẻ em
10/8/2017 CĐ Toán
CĐ Tâm lý
 


Buổi sáng từ 7h00 
Buổi chiều từ 13h00
Trân trọng thông báo

Tin tức khác