Lịch thi kết thúc học phần lớp GDTH liên thông Đại học SP Hà Nội

02.11.20181075 đã xem
Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng thông báo đến các sinh viên lớp GDTH liên thông Đại học Sư phạm lịch thi hết học phần như sau:

Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng thông báo đến các sinh viên lớp GDTH liên thông Đại học Sư phạm lịch thi hết học phần như sau:

Lịch thi lớp GDTH

Ngày thi Môn thi  
  Sáng  Chiều
Ngày 6/ 8/ 2017 Tiếng việt 1
Tiếng việt 2
PPDH Toán
Thực hành PPDH Toán
Ngày 7/ 8/ 2017 Giáo dục 1
Giáo dục 2
Tâm lí học TH
Chuyên đề Toán
Sáng ngày 8/ 8/ 2017 Văn học 1
Văn học 2
Công tác Đội
 
     


Buổi sáng từ 7h00
Chiều từ 13h00
Trân trọng thông báo

Tin tức khác