Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

02.11.20181526 đã xem
Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại Tp Đà Lạt phối hợp với Học viện quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể như sau:

Căn cứ nhu cầu học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý của Cán bộ, CC,VC, chuyên viên, giáo viên các cấp trong diện quy hoạch, kế cận trên địa bàn tỉnh Lâm đồng; 
Được sự thống nhất của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị chủ trì đào tạo, bồi dưỡng ;
Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại Tp Đà Lạt phối hợp với Học viện quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể như sau:

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
chương trình chuyên viên chínhNăm 2017

Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi bổ sung một số quy định tại Điều 7, Chương II, quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND.
Căn cứ Quyết định 2813/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Lâm đồng v/v thành lập Trung tâm GDTX Tỉnh Lâm Đồng tại TP. Đà Lạt; Quy định chức năng , nhiệm vụ của Trung tâm; 
Căn cứ nhu cầu học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý của Cán bộ, CC,VC, chuyên viên, giáo viên các cấp trong diện quy hoạch, kế cận trên địa bàn tỉnh Lâm đồng;
Được sự thống nhất của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị chủ trì đào tạo, bồi dưỡng ;
Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại Tp Đà Lạt phối hợp với Học viện quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể như sau:
 
  1. Đối tượng: 
     - Cán bộ quản lý, công chức, viên chức, chuyên viên đang công tác tại các đơn vị hành chính, các tổ chức chính trị-xã hội.
    - Cán bộ cấp phòng, quy hoạch, dự nguồn cấp phòng và tương đương của các Cơ quan nhà nước.   
    - Cán bộ quản lý , giáo viên các cấp trong diện quy hoạch, kế cận đang công tác tại các Cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, CĐ, ĐH.
    - Đối tượng chuyển ngạch từ các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp sang cơ quan hành chính Nhà nước.  
   - Các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng, tích lũy chứng chỉ QLNN để thi chuyển ngạch Chuyên viên chính.
  2. Nội dung Bồi dưỡng: Tổ chức Giảng dạy, bồi dưỡng, đánh giá, cấp chứng chỉ Hoàn thành chương trình Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước - chương trình Chuyên viên chính .
  3. Số lượng:      80 học viên trở lên/lớp
  4. Thời gian:  học vào các ngày thứ 7, chủ nhật, theo số tiết của chương trình.  
  5. Địa  điểm :  Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại TP Đà Lạt,
                           Số 01, Lương Thế Vinh, Đà Lạt ( Sở GD-ĐT cũ)
  7. Học phí : 3.000.000/ học viên/khóa học.
Nay Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại Tp Đà Lạt xin thông báo đến quý cơ quan để tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đăng ký theo mẫu dưới đây và gửi bằng văn bản hoặc Email về Phòng Quản lý Đào tạo của Trung tâm phongdaotao.gdtxlamdong@gmail.com.(thời gian đăng kí từ nay trở đi)
Chi tiết xin liên hệ ĐT:  0633.532026, 0913667642, 0925751314.
 

Trân trọng thông báo
     
Nơi nhận:                                                                                                                         GIÁM ĐỐC
         - Như trên;                                                                                                                   (Đã ký)
         - Lưu VP;                                                                                                            TRẦN VĂN THẢO

Tin tức khác