Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018 - 2019

01.11.20184755 đã xem
Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019; Công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019, ngày 31/8/2018, tại Trường Tiểu học Đoàn thị Điểm, thành phố Đà Lạt, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2018 – 2019.

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019; Công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019, ngày 31/8/2018, tại Trường Tiểu học Đoàn thị Điểm, thành phố Đà Lạt, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2018 – 2019.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trấn Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở GDĐT; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học; lãnh đạo phòng GDĐT các huyện, thành phố; chuyên viên, hiệu trưởng255 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 của cấp tiểu học, đồng chí Trần Đức Lợi  - Phó Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh: 

1. Rà soát quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục tiểu học phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. 

2. Phòng GDĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các trường tiểu học căn cứ tình hình thực tế xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng

3. Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1 năm học 2019 – 2020.

4. Tiếp tục giữ vững những kết quả đạt được trong năm học 2017 – 2018, đồng thời triển khai hiệu quả các nội dung, các biện pháp nằm nâng cao chất lượng dạy học.

5.Thực hiện dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học Ngoại ngữ, Tin học ở các cơ sở giáo dục tiểu học

                                                                                                    Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT

Tin tức khác