Thông báo tuyển sinh Đào tạo Thạc sỹ Giáo dục và Phát triển cộng đồng

02.11.20182102 đã xem
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao cho địa phương, TTGDTX tỉnh Lâm Đồng tại TP Đà Lạt phối hợp với Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh, đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục và Phát triển cộng đồng, cụ thể như sau:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao cho địa phương, TTGDTX tỉnh Lâm Đồng tại TP Đà Lạt phối hợp với Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh, đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục và Phát triển cộng đồng, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO 
THẠC SỸ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
(do Trường ĐHSP Hà Nội đào tạo)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao cho địa phương, TTGDTX tỉnh Lâm Đồng tại TP Đà Lạt phối hợp với Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh, đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục và Phát triển cộng đồng, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh
- Cán bộ đang công tác tại các cơ quan hành chính - sự nghiệp và quản lý Nhà nước;
- Cán bộ đang công tác tại các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiêp;
- Cán bộ, giáo viên đang công tác trong ngành Giáo dục, Văn hóa, Thư viện, TDTT, công tác Đoàn , Đội, Hội ...;
- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy các chuyên ngành tâm lí – giáo dục học;
- Giáo viên các cấp;
- Sinh viên mới tốt nghiệp đại học.
2. Đối tượng không phải học bổ sung kiến thức của chuyên ngành 
- Người có bằng cử nhân Tâm lý – Giáo dục; Công tác xã hội và Quản lý giáo dục.
3. Đối tượng phải học bổ sung kiến thức (5 môn) 
- Người có bằng cử nhân sư phạm.
- Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các lĩnh vực khoa học khác có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Các môn bổ sung kiến thức Số tiết
1. Tâm lý học xã hội
2. Tâm lý học phát triển
3. Khoa học quản lý đại cương
4. Giáo dục học phổ thông
5. Phát triển cộng đồng
45
45
45
45
30

 
4. Đối tượng phải học bổ sung kiến thức (7 môn) 
- Người có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, Kinh tế, xã hội học, địa lý học, chính trị học, văn hoá Việt Nam, quản lí ngân hàng, khoa học quản lý và các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.
 

Các môn bổ sung kiến thức Số tiết
1. Tâm lý học xã hội
2. Tâm lý học phát triển
3. Khoa học quản lý đại cương
4. Giáo dục học phổ thông
5. Phát triển cộng đồng
6. Những vấn đề chung của Giáo dục học
7. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục
45
45
45
45
30
45
30

5. Môn thi đầu vào.
- Giáo dục học đại cương
- Tâm lý học đại cương
- Ngoại Ngữ (học viên sẽ được miễn thi đầu vào nếu có chứng chỉ theo QĐ 3169 ngày 23/6/2014)
6. Tổ chức học bổ sung các môn kiến thức của chuyên ngành: dự kiến đến hết tháng 4/2017
7. Ôn tập và thi: dự kiến tháng 7/2017.
7. Mua hồ sơ và đăng kí tại : TTGDTX tỉnh Lâm Đồng tại TP Đà Lạt : số 01 Lương Thế Vinh ,  Đà Lạt (Trụ sở SỞ GD-ĐT cũ) , trong giờ hành chính.
Gồm:  Đơn xin dự thi, Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm Đại học, Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc điạ phương, Công văn cử đi dự thi của cơ quan quản lý (nếu có), 4 ảnh 4x6,  03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ cá nhân. Lệ phí hồ sơ : 50.000đ/bộ hồ sơ.
Muốn biết thêm thông tin, xin liên hệ:

  1. Phòng Quản lý Đào tạo Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại TP Đà Lạt
    Địa chỉ: Số 01, Lương Thế Vinh, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
  2. Điện thoại:       0633529443, 0633532026 – 0913667642.
  3. Email: phongdaotao.gdtxlamdong@gmail.com

 
                                                                                        GIÁM ĐỐC
                                                                                           (Đã ký)
                                                                                   TRẦN VĂN THẢO

Tin tức khác