Thông báo về việc phát hành và thu hồ sơ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019

16.02.20195611 đã xem

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc phát hành và thu hồ sơ tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019

      Thực hiện Kế hoạch số 2465/KH-SGDĐT ngày 24/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo hình thức xét tuyển cho năm học 2018 - 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau:

1. Thời gian phát hành và thu hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 16/02/2019 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tầng 9, số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu của 40 đơn vị trực thuộc.

Thời gian tổ chức sát hạch, địa điểm sát hạch Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo tiếp theo sau khi kiểm tra điều kiện hồ sơ.

Trên đây là thông báo số 1 về việc phát hành, thu nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm học 2018 - 2019 vào các đơn vị công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mọi thắc mắc xin liên hệ về Phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại: 02633.820.930 để được hướng dẫn cụ thể./.

Tin tức khác