Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới giáo dục

02.11.20181445 đã xem
Công nghệ thông tin đang thể hiện vai trò ngày một rõ nét trong đổi mới phương pháp dạy và học.

Việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) được xác định là một trong 9 nhiệm vụ trong giai đoạn tới của ngành giáo dục. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), trong những năm qua, toàn ngành giáo dục và đào tạo đã tích cực triển khai, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, bước đầu đã xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành về GD-ĐT phục vụ thông tin quản lý giáo dục.

Khẳng định tầm quan trọng của CNTT trong đổi mới giáo dục, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Hội thảo “Chính phủ điện tử ngành giáo dục và đào tạo, Công nghệ thiết kế bài giảng E-learning” diễn ra vào đầu tháng 11 vừa qua nhấn mạnh sự phát triển của CNTT, của cách mạng công nghiệp 4.0 trong giáo dục đang tới rất nhanh, buộc chúng ta phải phát triển và theo kịp, chủ động đón nhận. 

Ngành giáo dụng đang triển khai một loạt các hệ thống CNTT dùng chung như PCGD XMC, EMIS, EQMS để ứng dụng phần mềm quản lý trường học trực tuyến. Từ nền tảng CNTT hiệu quả, ngành triển khai quản lý hành chính điện tử (e-office); triển khai họp, tập huấn chuyên môn qua mạng, tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến (phục vụ phụ huynh, học sinh, giáo viên...); xét tuyển đầu cấp...

Từ phía các nhà trường, CNTT cũng được ứng dụng trong việc kết nối nhà trường với phụ huynh, sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử...

Trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, vai trò của CNTT đã thể hiện ngày một rõ nét. Trong thời gian qua, Bộ GD-ĐT liên tục xây dựng kho học liệu số, thư viện điện tử, sách giáo khoa điện tử, kho bài giảng e-learning dùng chung. Từ đây, CNTT được ứng dụng để triển khai các giải pháp lớp học điện tử, lớp học thông minh. 

Tuy nhiên, việc áp dụng CNTT trong đổi mới giáo dục cũng cần có lộ trình, cách thức thực hiện phù hợp. 

Kiến trúc Chính phủ điện tử được hiểu như một bản thiết kế hệ thống tổng thể về ứng dụng CNTT, giúp lãnh đạo các cấp có cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai Chính phủ điện tử kịp thời, chính xác; nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ Chính phủ điện tử (đảm bảo ứng dụng tốt CNTT cả về chiều sâu và chiều rộng).

Việc xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử có tầm quan trọng nhất định, trước hết sẽ giúp tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai Chính phủ điện tử, từ đó tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin và cơ sở hạ tầng thông tin. Việc xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử còn tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai của cơ quan quản lý nhà nước; Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế.

Bộ GD-ĐT sẽ triển khai các lớp bồi dưỡng CNTT cho nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lý, bám sát nhu cầu ứng dụng trong công việc; đám ứng chuẩn ứng dụng cơ bản, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin, kỹ năng khai thác sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin trong nhà trường..., đẩy mạnh phương thức tập huấn qua mạng
.

Tin tức khác