Triển khai cuộc thi viết về “Tấm gương nhà giáo tâm huyết, mẫu mực”

13.09.20199639 đã xem

          Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời động viên, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo, khơi dậy những giá trị nhân văn, phẩm chất tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam, thiết thực chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019). Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 và Quy tắc ứng xử trong các cơ sở Giáo dục theo Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Ngày 10/9/2019, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản triển khai cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo tâm huyết, mẫu mực” trong toàn ngành. Cuộc thi sẽ được tổng kết và trao giải vào dịp 20/11/2019.

Cụ thể văn bản tại đây file đính kèm: công văn 1713/SGDĐT-CĐN ngày 10/9/2019.

1713_637039674971984666.pdf

 

 

 

Tin tức khác