Khai mạc bồi dưỡng CBQL và giáo viên cấp tiểu học sử dụng sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021-2022

14.06.2021 13:41508 đã xem

         Thực hiện Công văn số 367/BGDĐT-GDTH ngày 26/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện giới thiệu, bồi dưỡng giáo viên và cung ứng SGK lớp 2 lớp 6 năm học 2020-2021, sáng ngày 14/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khai mạc bồi dưỡng CBQL và giáo viên cấp tiểu học sử dụng sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021-2022. Mục đích bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên được bố trí dạy lớp 2 và cán bộ quản lý trong việc sử dụng sách giáo khoa lớp 2 Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

         Tham dự khai mạc tại điểm cầu Trường Tiểu học Lê Quý Đôn thành phố Đà Lạt có Ông Trần Đức Lợi Phó giám đốc Sở GDĐT, Phòng GDTH Sở GDĐT, lãnh đạo chuyên viên Phòng GDĐT thành phố Đà Lạt, thành phần tham gia bồi dưỡng bao gồm: Chuyên viên Phòng GDĐT, đội ngũ CBQL và 100% giáo viên được bố trí dạy lớp 2 năm học 2021-2022.

         Tại mỗi phòng GDĐT, thành phần tham gia được tổ chức theo từng môn học tại nhiều điểm cầu khác nhau và chấp hành 5k nhằm thực hiện tốt phòng chống dịch covid-19 theo quy dịnh, toàn tỉnh được bố trí thành 211 điểm cầu, tổng số 2776 giáo viên và 564 CBQL tham gia bồi dưỡng, mỗi môn học được tổi chức 1 ngày, ngày 14/6 môn Đạo đức và môn Mĩ thuật; ngày 15/6 môn Toán và môn Âm nhạc; ngày 16/6 môn Tự nhiên và Xã hội; ngày 17/6 môn Tiếng Việt và môn Giáo dục thể chất; ngày 18/6 Hoạt động trải nghiệm.

         Theo kế hoạch, nội dung bồi dưỡng cho CBQL và giáo viên lớp 2 hoàn thành và tổng kết ngày 18/6/2021.

Phòng GDTH Sở GDĐT

Một số hình ảnh khai mạc:

Tin tức khác